หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
Vision

“มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค
ชั้นนำของอาเซียน”

Mission

 

  • เป็นบริษัทรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภค ที่ครบวงจร ชั้นนำของภูมิภาค
  • มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัย อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ด้วยทีมงานประสิทธิภาพสูง
  • สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภค ให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง
Target

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม และพลังแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงโอกาสเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น