น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)